Sudafed 30 mg 150 ml Şurup Yan Etkileri Nelerdir

Sudafed Şurup Nedir Ne İşe Yarar Fiyatı Ne Kadar

0

Sudafed Şurup Nedir?

Sudafed şurup öksürük, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve grip, nezle belirtilerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Fiyatı:10,65 TL’dir

Sudafed şurup; soğuk algınlığı, nezle, grip ve alerjik nezle tedavisinde etkilidir. Ayrıca herhangi bir enfeksiyon veya alerjinin görülmediği durumlarda da burun tıkanıklığını gidermek amacıyla tercih edilebilir.

Sudafed Şurup Ne İşe Yarar?

Sudafed şurup balgamın ve göğse inen öksürüğün eşlik ettiği üst solunum yolu rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletir. Burun akıntısı ve burunda tıkanıklık gibi şikâyetlere iyi gelir. Balgamın dışarı atılmasını kolaylaştırarak rahatlama sağlar.

Vazomotor rinit, allerjik rinit, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sorunların tedavi edilmesinde kullanılır. Belirtileri kontrol altına alarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Daha çok üst solunum yolları mukozasında, sinüslerde ve nazal mukozada dekonjestan etki göstererek burun akıntısını durdurur.

Sudafed Şurubu Kimler Kullanamaz?

 • 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
 • İleri derecede böbrek yetmezliği olanlar bu ilacı kullanmaktan uzak durmalıdır.
 • İlaçta bulunan etken veya yardımcı maddelere yahut adrenerjik ilaçlar grubunda yer alan bir ilaca karşı aşırı duyarlılığı olanlar bu ilaç ile tedavi olmamalıdır.
 • Kalbi besleyen damarların daralması (koroner arter) hastalığı ya da şiddetli hipertansiyonu olanlar bu ilacı almamalıdır.
 • Sudafed şurup; monoaminoksidaz inhibitörleri kategorisindeki ilaçlardan biri ile tedavi görmeye devam edenler için de uygun değildir. Bu tarz bir ilaç kullanan kişiler ilacı bırakmış olsa dahi, tedaviye son vermesinin üstünden en az 2 hafta geçmedikçe Sudafed şurup kullanmaya başlamamalıdır.

Aşağıdaki ilaçlar da bu şurubun kullanımına engel teşkil eder:

 • Bazı antidepresanlar,
 • Bağırsak veya göz bozukluklarının iyi edilmesinde kullanılan ve alfa, atropin, beta blokörlerden birini ihtiva eden hipertansiyon ilaçları,
 • Astımı ve kan toplanmasını tedavi etmek üzere geliştirilmiş ilaçlar,
 • Duygu durum bozukluklarının iyileştirilmesinde rol oynayan moklobemid,
 • Migrenin tedavisini gerçekleştiren metiserjit ya da ergotamin,
 • İştahı baskılayan ilaçlar,
 • Doğum esnasında rahim kasılmalarını tetikleyen oksitosin adlı ilaç.

Sudafed Şurup Nasıl Kullanılır?

12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde: Tavsiye edilen doz günde 3 kez alınan 10 ml’dir (2 ölçek) kullanılır. 12 yaş altı çocuklarda kullanılmaz

Sudafed Şurubun Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Sudafed’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Sudafed’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
 • Karaciğer işlev bozuklukları
 • Aşırı duyarlılık
 • Deri döküntüsü
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),
 • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SUDAFED’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın: Sinirlilik, uyku bozukluğu, bulantı, kusma, baş dönmesi, ağız kuruluğu

Yaygın olmayan: Yorgunluk, telaş hali, dizüri (idrar yaparken ağrı), erkek hastalarda idrar yapamama (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir ), huzursuzluk

Seyrek: Kalp atımının hızlanması (taşikardi), yüksek tansiyon (hipertansiyon), diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları), halusinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri, iritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri, alerjik dermatit(egzama),

Bilinmiyor: İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), anksiyete (kaygı,endişe), baş ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer SUDAFED’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (Bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir