Patoloji Sonucu Pozitif ve Negatif Ne Demek Ne Anlama Gelir

Patoloji Sonuçları Kaç Günde Ne Zaman Çıkar?

0

Patoloji Sonuçları Ne Zaman Çıkar, Pozitif Veya Negatif Çıkması Nemek?

Patoloji hastalıkları teşhis etmek için yapılır. Vücuttan alınan doku, sıvı parçaları mikroskop altında incelenir ve hastalık teşhisi koyulur; buna Patoloji denir. Patoloji hastalıklı doku ve organları inceler. Cerrahi tıp bilim dallarından biridir. Patoloji hastalıklar bilimi demektir.

Bugün hastalıkların tespitinde kullanılan en garanti yöntem patolojidir. Çoğunlukla kanserli hücrelerin ve tümörlerin saptanmasında kullanılan patoloji; adından da belli olduğu üzere patoloji uzmanları tarafından uygulanmaktadır.

Patoloji Pozitif Ne Demektir?

Pozitifin Türkçedeki karşılığı olumlu, ancak tıbbi anlamı genellikle olumsuz anlamına gelir. Mesela kanserde Patolojik incelemenin sonucunun pozitif olması hastanın kanser olduğunu gösterir. Ancak her pozitif sonuç olumsuz anlam ifade etmez.

Ameliyatla veya daha küçük cerrahi girişimlerle hastadan alınan doku örnekleri patolojiye gönderilir. İnceleme sonrası çıkan negatif veya pozitif sonucun hasta tarafından değerlendirilmesi sağlıksız olacaktır. Sonuç kağıdı ancak hekim tarafından yorumlanabilir. Patolojide pozitif her zaman olumsuz, negatif her zaman olumlu demek değildir. Aynı raporda bazı özellikler pozitifken bazıları negatif olabilir. Hastalığın doğru teşhis edilebilmesi için hepsinin bir arada ele alınması gerekir.

Patolojide Negatif Ne Demektir?

Tıp literatüründe ‘negatif’ kelimesi genelde ‘yok’ anlamı taşımaktadır. Yani bir işaret veya bir bulgu negatif olarak belirtildiyse çoğunlukla bu, o şeyin mevcut olmadığını ifade etmektedir. Yani patoloji sonucu negatifse genellikle o konuda hastalık bulunmadı, sorun yok anlamına gelir.

Patolojide Hangi Örnekler İncelenir?

Ameliyatla çıkarılmış uzuvlar, biyopsi yapılarak alınmış dokular, balgam ve idrar gibi virüs içeren sıvılar, lenf düğümü, meme ve tiroid gibi yüzeysel doku ve organlardan alınmış sıvı numuneler, rahim ağzı ile vajinadan alınan örnekler incelemeye tâbi tutulur.

Patoloji Sonuçları Ne Zaman Çıkar?

Patoloji sonuçlarının ne zaman çıkacağı alınan parçaya göre değişir. Örneğin kemik dokusu patolojisi alındığında bunun sonucu doku patolojisinden daha geç çıkar. Patolojinin sonuçlarının çıkması 1-2 gün de sürebilir, 1 ayda sürebilir. Dediğimiz gibi bu durum patolojide ne alındığına göre değişir. Belli bir süre verilemez.

Patolojik Bulguya Rastlanmadı Ne Demektir?

Patolojiye gönderilen numunelerin bir bozukluk veya hastalıklı doku barındırmadığı anlaşılırsa rapora ‘patolojik bulguya rastlanmadı’ yazılır. Fakat bu durum kişinin yüzde yüz sağlıklı olduğu manasına gelmez. Bu ifade; üzerinde inceleme yapılan örnek için kullanılır.

Patoloji Raporu Nedir?

Hasta bireyin isim ve soyismi, yaşı, dokunun hangi tarihte alındığı, rapor numarası ve incelemeye gönderilen örneğin patolojik sonuçlarını ihtiva eden belgedir. Tanı bölümleri, mikroskopi ve makroskopi de patoloji raporuna dâhildir. Tanı bölümünde ek açıklamalar olur. Bu açıklamalarda hastalığın şiddetinden, ne kadar ilerlediğinden ve hangi bölgelere yayıldığından bahsedilir. Kimi zaman tekrar inceleme yapılması da gerekebilir.

Patolojik Yöntemler Nelerdir?

Vücut salgılarının ve kanın yapısal özellikleri klinik patolojinin ilgi alanına girmektedir.

Beklenmedik şekilde meydana gelen yaralanmaların ve ölümlerin değerlendirilmesi adli patoloji ile yapılmaktadır. Öte yandan otopsiler de adli patolojinin kapsamı içerisindedir.

Hastalıklara dokuların dış görünüşlerine bakılarak tanı koyulmasına dayanan tıp dalı ise anatomik patoloji diye tanımlanmaktadır.