Otipax Damla Fiyatı ve Yan Etkileri Nelerdir?

Otipax Kulak Damlası Ne İşe Yarar Nasıl Kullanılır

0

Otipax Kulak Damlası Nedir?

Otipax %1 kulak damlası çeşitli kulak hastalıklarının ve kulak ağrısının geçmesi için kullanılır.

Orta kulakta birdenbire ortaya çıkan ağır iltihaplanma için kullanılır.  Fiyatı:19 TL’dir. Bu duruma kulak delinmesi de eşlik ediyorsa kullanılmaz. Dış kulak yolunda meydana gelen iltihabı giderir. Kulak zarının virüsler (mikroplar) sebebiyle iltihap kapması hâlinde bu damla yardımıyla iyileşme sağlanır. Uygulama sırasında hekimin yazdığı kullanım sıklığı ve miktarının dışına çıkılmamalıdır. Kutunun içindeki damlatma başlığı ile kulak deliğine damlatılmalıdır. Bu ilaç kulağın içerisine damlatmak suretiyle kullanılmaktadır.

Otipax %1 Kulak Damlası Ne İşe Yarar?

  • Otipax; kulak ağrısını geçiren, damla formunda bir ilaçtır. Kulak ağrısına yol açan çeşitli kulak rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde etkilidir.
  • Bu solüsyon kulak delinmesiyle beraber olmayan kulak ağrılarının destekleyici tedavisinde rol oynamaktadır.
  • Âni, orta dereceli veya şiddetli iltihabik reaksiyonların yardımcı tedavisine eşlik eder.
  • Kullanım yolu ve metodu kulağa damlatmak şeklindedir.
  • Dış kulakta oluşan iltihaba iyi gelir.
  • Kronik kulak iltihaplarında ana tedaviye destek olur.
  • Kulak zarına yerleşen zararlı organizmaların ortadan kaldırılmasında işe yarayan ek ilaç tedavilerinden biridir.

Otipax kullanan hastalar hekimin belirlediği tedavi süresine ve doz ayarlamasına uygun hareket etmelidir.

Otipax %1 Kulak Damlası Nasıl Kullanılır?

Hasta başını bir tarafa yatırır. Damlalığın yumuşak kısmına nazikçe bastırarak dış kulak kanalına 4 damla damlatır. Bunu her gün 4-6 defa gerçekleştirir. Otipax kulak damlasının ne zamana dek kullanılacağına hekiminiz karar verecektir. Ağrının tekrarlama riski olduğundan, tedavi yarıda bırakılmamalıdır. 1 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

Otipax %1 Kulak Damlasının Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OTIPAX®’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu bölümde yer alan yan etkiler görülme sıklıklarına göre sınıflandırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sıklık tanımlamaları kullanılmaktadır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir.)

  • kulak yolundaki kan artışına bağlı kızarıklık (hiperemi)
  • alerjik deri reaksiyonları: kaşıntı, deride leke ve kabarıklıkla (makülopapüler) oluşan döküntüdür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.