Onadron Simple Göz Kulak Damlası Fiyatı ve Yan Etkileri

 Onadron Damla Nedir Ne İşe Yarar Nasıl Ne İçin Kullanılır

0

Onadron Damla Nedir?

Onadron Simple kulak ve göz damlası; bu organlarda meydana gelen iltihaplanmanın tedavisinde kullanılır. Ağrı ve şişlik gibi belirtileri hafifletir. Dış kulak yolunda oluşan iltihaplanmaya iyi gelir. (Alerjik faktörlerden kaynaklanan dış kulak iltihabı da buna dâhildir.) Gözyaşı bezinin ve gözyaşı kesesinin iltihabını giderir. Gözü koruyan zarda iltihap ortaya çıktığında bu damla ile tedavi sağlanabilir. Bu zarda veya göz kapağında çevresel etkenlerden dolayı görülen yanma şikâyeti veya yaralanma durumunda Onadron Simple damla uygulanabilir. Fiyatı:14,24 TL’dir.

Gözdeki kornea tabakasının iltihap kapması hâlinde bu damlaya başvurulabilir. Gözlerin iris bölgesinde iltihaplanmayı geçirir. Göz operasyonunun ardından iltihap oluşumunu engellemek ve mevcut iltihabı yok etmek amacıyla da tercih edilir.

Onadron Simple Göz ve Kulak Damlası Ne İşe Yarar?

Anteriyör segment yani göz içerisindeki ön kısım ile göz yüzeyinin inflamasyonunu tedavi eder. Ameliyat sonrası inflamasyonu ortadan kaldırır ve tekrarlamasını önler. Şişme, ağrı ve kızarıklık gibi inflamasyon belirtilerini hafifletir.

Kulakta enfeksiyonun eşlik ettiği ya da etmediği alerjik ve dış inflamatuvar rahatsızlıklarında da yararlanılan bir ilaçtır. Kulaklardaki inflamasyonun önüne geçer veya azaltır.

Onadron Simple Göz ve Kulak Damlası Nasıl Kullanılır?

Bu damla sadece kulaklarda ve gözlerde kullanıma uygundur. Ürünün başka bir bölgede kullanımından kaçınılmalıdır. Tedavi boyunca hekimin yönergelerine uyulmalıdır. Tereddüte düşülen bir husus olursa eczacıya veya doktora sorulmalıdır. Yetişkin hastalar için ideal doz, kronik inflamasyonların tedavi edilmesinde bir veya iki göze her -6 saat arayla 1-2 damla şeklindedir.

Şiddetli/ciddi bir inflamasyon mevcutsa kişi tedaviye olumlu yanıt verene dek başlangıçta her iki göze yahut tek göze yarım saatte veya bir saatte bir defa 1-2 damla damlatılması istenebilir. Uygulama sıklığının tedaviye son verilene kadar aşamalı olarak azaltılması gerekir.

Hafif inflamasyon ve alerjide kullanılıyorsa tavsiye edilen; göz(ler)e 3-4 saatte bir olmak üzere 1-2 damla damlatılmasıdır.

Kulağa uygulanacaksa önce kulağın güzelce temizlenmesi ve kurulanması lâzımdır. Bunu takiben kulak kanalına damlatılarak kullanılır. Söz konusu işlem her gün 2-3 kez 3-4 damla biçiminde gerçekleştirilmelidir. Tedavi sonuç vermeye başladığı zaman doz miktarı kademe kademe düşürülür.

Tedavi müddeti hekim tarafından belirlenir.

Onadron Simple Göz ve Kulak Damlasını Kimler Kullanamaz?

 • Gözünde enfeksiyon olan yahut bundan şüphelenilen kişiler onadron simple ile tedaviye başlamamalıdır.
 • Gözde mantar hastalığı bu ilacın kullanımına engel teşkil eder.
 • Gözlerde Herpes simpleks virüsü (uçuk) varsa, çiçek ya da başka bir viral enfeksiyon yaşanıyorsa bu ilaçtan uzak durulmalıdır.
 • Gözlerinde tüberküloz hastalığından muzdarip olanlar bu damlayı kullanmaktan kaçınmalıdır.
 • Hastada kulak zarının perforasyonu (delinmesi) tespit edildiyse Onadron Simple göz ve kulak damlasının kullanımı önerilmez.
 • Deksametazon alerjisi bulunan yahut ilaçtaki farklı bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan kişiler de bu ilaç ile tedavi olmamalıdır.

Onadron Simple Göz ve Kulak Damlasının Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ONADRON® SIMPLE’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan ONADRON® SIMPLE kullanımını kesmeyiniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıda listesi verilen yan etkiler deksametazon ile yapılan klinik araştırmalarda bildirilmiştir:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Gözde rahatsızlık

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Tat alma bozukluğu
 • Gözün saydam cisminde (kornea) iltihap
 • Kuru göz sendromu
 • Korneada lekelenme
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma
 • Görme bulanıklığı
 • Gözde kaşıntı
 • Gözlerde yabancı cisim hissi
 • Gözyaşında artma
 • Gözlerde anormal hassaslık
 • Göz kapağında çapaklanma
 • Gözde tahriş
 • Gözde kızarıklık

Pazarlama sonrası bildirilen ve sıklığı bilinmeyen istenmeyen etkiler:

Yaygınlığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Aşırı duyarlılık
 • Sersemlik
 • Baş ağrısı
 • Göz içi basıncında artma
 • Görme keskinliğinde azalma
 • Korneal erozyon
 • Gözde ağrı
 • Gözbebeğinde büyüme
 • Göz kapağının aşağıya düşmesi

Bunlar ONADRON® SIMPLE’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.