Hamilelikte Ultrason Kağıdında HC Ne Demektir

HC Nedir Ultrasonda HC Ne Anlama Gelir?

0

Ultrasonda HC Ne Anlama Gelir?

HC hamilelikte ultrasonda kafa çevresinin ölçüsü demektir. İngilizce Head Circumference kelimesinden çevrilerek terim haline getirilmiştir.

Ultrasonda HC Ne Demektir?

Ultrason; bebeğin anne rahmine düştüğü andan doğana kadar geçen süre boyunca hafta hafta takip edilmesini, sağlık durumunun ve gelişiminin izlenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Ultrason muayenesinin sonuçları çeşitli tıbbi terimlerle ifade edilir. Her bir ultrason terimi ayrı bir anlama sahiptir. Anne adaylarının ultrason terimlerinin anlamları konusunda bilgi sahibi olması faydalıdır. Bu terimlerden en çok geçen terim de ultrasonda HC terimidir. Açılımı ‘Head Circumference’ olup ‘HC’ kısaltmasıyla gösterilir. Anlamı ise bebeğin baş çevresinin uzunluğudur. Bebeğin baş çevresi bununla sembolize edilir.

HC (Kafa Çevresi, Head Circumference): Fetusun kafa büyüklüğü konusunda ipucu verir. Bu bakımdan BPD ile benzerlik taşımaktadır. Bebeğin kaç haftalık olduğu hakkında tahminde bulunulmasına yardım eder. BPD, kafa şeklinin anormal olduğu fetuslarda yeterince güvenilir sonuç vermeyebilir. Bundan dolayı HC ölçümü büyük önem taşır.

Baş çevresi (HC), fetal baş çevresini değerlendirmek için kullanılan temel biyometrik parametrelerden biridir. Biparietal çap (BPD), abdominal çevre (AC) ve femur uzunluğu (FL) ile birlikte HC, fetal ölçüleri tespit için kullanılır.

Ultrason Terimlerinin Anlamları Nelerdir?

Ultrason ölçümleri hamileliğin her haftasında değişiklik gösterir. Gebelikte kullanılan ultrason görüntülemesi ‘Obstetrik ultrasonografi’ olarak da bilinir. Bebeğin yaklaşık ağırlığı, gebelik yaşı, gelişimin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediği ultrason yardımıyla belirlenir. Anomali veya gelişim geriliği mevcutsa ultrason muayenesi bunların tespit edilmesini sağlar. Amniyan sıvısının miktarı ASİ ölçümüyle öğrenilir. Plasentanın durumu da yine ultrasonla anlaşılır.

AC (Abdominal Circumference): Karın Çevresi ölçücü

CRL (Crown-rump Lenght): Popo ile baş tepesi arasındaki mesafe sembolü

AC (Abdominal Circumference): Karın Çevresi ölçücü

FL (Femur Length): Uyluk kemiğinin uzunluk sembolü

GA (Gestational Age): Gebelik yaşı. Bebeğin kaç hafta kaç günlük olduğu

EFW (Estimated Fetal Weight): Tahmini ağırlık

TCD (Transvers Cerebellar Diameter): Beyinciğin enlemesine çapı

GS (Gestasyonel Sac): Gebelik Kesesi

OFD (Occipitofrontal Diameter): Kafatasının uzunlamasına çap orantısı

BPD (Bipariyetal çap, biparietal diameter): Bebeğin kafasının her iki yanında yer alan pariyetal kemik adı verilen şakak kemikleri arasındaki mesafenin ölçülmesidir.

CRL (Crown-rump lenght): Popo ile baş tepesi arası uzunluk.

BPD (Biparietal diameter): Başın enlemesine çapı.

HC (Head circumference): Baş çevresi.

OFD (Occipitofrontal diameter): Başın uzunlamasına çapı.

TCD (Transvers cerebellar diameter): Beyinciğin enlilemesine çapı.

FL (Femur lenght): Uyluk kemiğinin uzunluğu.

AC ( Abdominal circumference): Karın çevresi.

LMP: son adet tarihi

BPD: başın kulaklar üzerindeki bölümünden ölçülen çapı

AC: karın çevresi

FL: uyluk kemiği uzunluğu (7 ile çarpıp boyu buluruz)

HL: humerus uzunluğu ( kolun uzun kemiği )

CRL(crown rump length): baş-popo mesafesi

AD: karın çapı

EFW: tahmini bebk ağırlığı

EDD: beklenen doğum tarihi

NT: ense pilisi kalınlığı

AFI: amniyotik sıvı indeksi

RA: kalpte sağ kulakçık

LA: kalpte sol kulakçık

RV: kalpte sol karıncık

LV: kalpte sağ karıncık

AO: aort,kalpte çıkan ana atar damar

W: Bebeğin kaç haftalık olduğu