Fusix Göz Damlası Fiyatı ve Yan Etkileri Nelerdir

 Fusix Damla Nedir Ne İşe Yarar Nasıl Kullanılır

0

Fusix Damla Nedir?

Fusix göz damlası antibiyotik içerikli antibakteriyel viskoz göz damlalarından biridir. Göz kapağında, gözyaşı kesesinde veya korneada enfeksiyon, arpacık, göze yabancı cisim kaçması sonucu gelişen bakteriyel göz enfeksiyonları için kullanılmaktadır. Fiyatı:16,55 TL’dir.

Fusix Göz Damlası Nasıl Kullanılır?

Fusix göz damlası gözlere birer damla şeklinde her gün 2 kez uygulanır. İyileşme gerçekleştikten sonra tedavi hemen bırakılmamalı, 2 gün daha sürdürülmelidir.

  • Gözlerde lens varken bu damlanın kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Kapağını açtıktan sonra en fazla 15 gün içinde tamamen bitirmeniz gerekmektedir.
  • İlacın içerisinde yer alan bir maddeye karşı hassasiyetiniz varsa Fusix göz damlası sizin için uygun değildir.

Hamilelikte Fusix Göz Damlası Kullanımı

Eczacınıza ya da hekiminize danışarak bu ilacı kullanıp kullanamayacağınız hakkında bilgi alınız. Hamilelerde kullanımı konusunda kayda değer bir veri yoktur. Fakat doktorunuz tedavinin yararlarını ve risklerini değerlendirerek bu doğrultuda bir karar verecektir. Tedaviniz bitmeden hamile kalırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

Emzirirken Fusix Göz Damlası Kullanımı

Hekiminize yahut eczacınıza sorarak emzirirken bu ilacı kullanmanızın doğru olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İlacın laktasyon döneminde kullanımına dair yeteri kadar bulgu olmadığından uygulanabilmesi için fayda/risk oranının hekimce değerlendirilmiş olması gerekir.

Fusix Göz Damlasının Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUSİX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUSİX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğaz şişmesi, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker), gözde geçmeyen yanma ve batma hissi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin FUSİX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın:

  • Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi, kırgınlık, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması.
  • Tedavi olan gözde bulanık görme

Yaygın olmayan:

  • Uygulama esnasında gözlerde sulanma

Bilinmiyor:

  • Kaşıntı
  • Döküntü
  • Göz enfeksiyonunda kötüleşme