Desal Yan Etkileri Neler Desal İle Zayıflama Mümkün mü?

Desal Nedir Desal Ne İçin Kullanılır Etken Maddesi Ne, Fiyatı Ne Kadar

0

Desal Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Desal idrar söktürücü (diüretik) ilaçlardandır.. Diüretik grubunda yer alan ilaçlar, idrarın böbreklerden daha hızlı şekilde atılmasını sağlar. Ayrıca tuz ve su kaybı sağlar. Bu nedenle yüksek tansiyon ya da ödem şikayeti olan kişilerin tedavisinde kullanılır. Desal, oldukça etkili bir idrar söktürücü ilaçtır. Fiyatı:16,45 TL’dir.

Desal Zayıflatır mı?

Desal kilo verdirmez. Yalnızca vücutta biriken fazla suyu idrar yolu ile atmaya yardımcı olur. Desal kullanarak zayıfladığını sanan kişiler aslında sadece vücutlarında bulunan suyu kaybetmiş olurlar. Bu nedenle tartıya çıktıklarında kiloları düşmüş olur.

Özellikle sporcular, maçlar için hazırlanırken Desal kullanmaya başlar. Maçtan birkaç ay öncesinde kilo vermek için sıkı bir antrenman ve beslenme düzenine geçerek 7 ila 10 kilo kaybetmeyi hedeflerler. Ancak hedefledikleri süre içerisinde fazladan 1 -2 kiloları kalmışsa Desal kullanarak istedikleri kiloya inme yolunu seçebilirler.

Ne yazık ki vücutta biriken suyun atılması ile kilo kaybetmek aynı şey değil…

Desal Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz aşağıda belirtilen bir ya da birkaç sorundan dolayı size Desal reçete etmiş olabilir:

 • Tansiyonun yüksek olması
 • Tansiyonun yükselmesi ile ortaya çıkan kriz hali (destekleyici önlem amaçlı)
 • Zehirlenme gibi durumlarda, idrarın vücuttan atılmasının zorlanmasına destekleyici olarak
 • Devam eden böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle vücutta aşırı sıvı biriken ve fazla sıvının idrarla atılamadığı durumlarda
 • Devam eden kalp yetmezliği hastalıkları sonucunda ortaya çıkan ödem, karaciğer büyümesi, solunum yetmezliği ya da belirgin bir hastalığa bağlı olarak vücutta sıvı tutulmasının görüldüğü durumlarda, 
 • Yanıklar ve gebelik de dahil olmak üzere, herhangi bir sebepten dolayı ortaya çıkan akut böbrek yetmezliği durumlarında sıvı atılmasının sürdürülmesi
 • Böbreklerde görülen belirtiler sonucunda, vücuttaki fazla suyun atılmadığı ve sıvı tutulması durumları ortaya çıkıyorsa (idrar söktürücü tedavi uygulanmasına ihtiyaç duyuluyorsa)
 • Karaciğer hastalığı sebebiyle ortaya çıkan sıvı tutulması ya da sıvının atılamaması durumların (aldosteron antagonistleriyle destek sağlanmasına ihtiyaç duyuluyorsa)

Desal Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Tedavinin ne kadar süre ve hangi dozda devam edeceği hastalık durumuna göre değişiklik gösterir. Doktorunuz sağlık durumunuza bağlı olarak tedavi süresini ve kullanacağınız dozu belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Desal, oral yolla kullanılır. Tabletleri doktorunuzun belirttiği sıklıkta, bir bardak su ile içiniz. İlacınızı tabletleri çiğnemeden ve aç karnına kullanınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda oral kullanım için tavsiye edilen en fazla furosemid dozu, günlük 40 mg’ı aşmadığı durumlarda 2 mg/ kg’dır. Çocuğunuzun doktoru yaş, kilo ve hastalığın derecesine uygun olacak dozu ve kullanım şeklini anlatacaktır.

Yaşlılarda kullanım:

İleri yaştaki hastalarda ve genel sağlık durumunda problem olan hastalarda alınacak doz, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki bozulma riski hesaplanarak belirlenir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Doktor tarafından hastanın karaciğer ya da böbrek problemlerinin seviyesine bağlı olarak uygun doz hesaplanacaktır.

Desal’in Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Desal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Desal’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı, kurdeşen, diğer döküntüler, içi sıvı dolu kabarcıklar, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu,
 • Genellikle kollar ve bacaklarda deride içi su dolu kabarcıklar-büller-ile seyreden bir deri hastalığı,
 • Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif dermatit),
 • İğne başı şeklinde kırmızı morarmalar (purpura), ışığa duyarlılık
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Kan pıhtısı (bacaklarda ağrı, şişlik veya hassasiyet olması)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, DESAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın Görülen Yan Etkileri

 • Hemokonsantrasyon (Kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın konsantrasyonunda artma)
 • Kanda sodyum, klor, potasyum değerlerinin düşmesi, kanda kolesterol ve ürik asit değerlerinin yükselmesi,
 • Gut atakları (Eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize hastalık)
 • Karaciğer yetmezliği olan hastalarda hepatik ensefalopati (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma)
 • İdrar miktarında artış

Yaygın olmayan

 • Kandaki trombosit sayısında azalma (olağan dışı kanama veya morarmalar)
 • Şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma
 • Kandaki protein miktarında anormal düşüş olan hastalarda, özellikle böbreklerinde ciddi hasar olanlarda işitme bozuklukları ve bazen geri dönüşümsüz sağırlık
 • Bulantı
 • Kaşıntı, döküntü

Seyrek Görülen Yan Etkileri

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni)
 • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 • Uyuşma
 • Kulak çınlaması
 • Kan damarı iltihabı (vaskülit)
 • Kusma, ishal
 • Böbrek iltihabı
 • Ateş

Çok Seyrek Görülen Yan Etkileri

 • Agranülositoz (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma), asplastik anemi (kan hücrelerinin sayısında ciddi azalma), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • Akut pankreas iltihabının belirtisi olabilen şiddetli karın veya sırt ağrısı
 • Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer enzimlerinde artış
 • Kanda kalsiyum, magnezyum düzeyinde azalma üre artışı, metabolik alkaloz nedeniyle ağız kuruluğu, güçsüzlük, yorgunluk, huzursuzluk, nöbetler, kas zayıflığı veya krampları, düşük kan basıncı, hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Uzun süreli kullanımda Pseudo-barter Sendromu (kusma, idrar yapamama ve şuur bulanıklığı ile kendini gösterir.)
 • İdrarda sodyum ve klorür artışı, idrar yapamama
 • Erken doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbreklerde kalsiyum tuzlarının birikmesi, böbrek taşı oluşumu
 • Erken doğan bebeklerde yaşamın ilk haftası içinde uygulanması halinde bir tür kalpdamar hastalığı olan “patent ductus arteriosus”un (kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması durumu) devam etme riskinde artış
 • Enjeksiyon yerinde ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.