Azarga Steril Süspansiyon Göz Damlası Fiyatı ve Yan Etkileri

Azarga Göz Damlası Ne İşe Yarar Nasıl Ne İçin Kullanılır

0

Azarga Göz Damlası Nedir?

Azarga göz damlası, gözdeki yüksek tansiyonu düşürmek için kullanılır. Göz tansiyon ilacıdır. Fiyatı:41,31 TL’dir.

Azarga damla glokom adlı göz rahatsızlığının tedavi edilmesinde etkili ilaçlardan biridir. İçerisinde timolol ve brinzolamid etken maddelerini barındırır. Göz içi basıncın düşmesini sağlar. Erişkin bireylerde karşılaşılan, göz içi basıncın yüksek olması problemini çözüme kavuşturur. Bu basıncın göz hipertansiyonu veya glokom isimli hastalığa yol açma riski mevcuttur.

Azarga Damla Ne İşe Yarar?

Azarga damla gözlerde meydana gelen basınç yüksekliği için kullanılmakta olan bir üründür. Göz tansiyonunun tedavi edilmesinde başvurulan ilaçlar arasında yer alır. Gözlerin iç kısmını besleyen bir sıvı vardır. Bu sıvı devamlı gözlerden boşalmakta, yerine yenisi gelmektedir. İşte gözdeki sıvı akışında azalma yahut aşırı miktarda sıvı oluşursa göz içi basınçta artış görülür. Bunun sonucunda kişinin görme yetisi bozulur. Azarga damla, gözlerin iç kısmında ortaya çıkan anormal basıncı kontrol altına alır. Etken maddesi timolol olan göz damlaları yani beta blokör göz damlaları kâfi gelmiyorsa, Brinzolamid içerikli göz damlasından sonuç alınamıyorsa ve glokomun kombine tedavisine ihtiyaç duyuluyorsa göz içindeki yüksek basınç bu damla ile düşürülür. İlacın yapısındaki Timolol ve Brinzolamid adlı bileşenler etken madde olarak görev yapmakta ve birbirini tamamlamaktadır. Böylelikle gözlerdeki fazla sıvı azalmakta, gözden sıvı akışı da normal seviyeye dönmektedir. İşte bu damla göz içi basınçta yükselme olduğu zaman kullanılırsa etkisini bu şekilde gösterir.

Azarga damla, görme yetisinin etkilendiği oküler hipertansiyonu ve glokom (açık açılı göz tansiyonu) olan bireylerde göz içi basıncın artması hâlinde tercih edilir.

Azarga Damla Nasıl Kullanılır?

Azarga damla daima doktorun belirtmiş olduğu şekilde kullanılmalıdır. Emin olunmayan herhangi bir husus varsa hekime veya eczacıya sorulmalıdır.

 • Yetişkinler için önerilen doz bir veya iki göze her sabah ve akşam, her gün iki defa bir damladır.

Yalnızca hekim tarafından gerekli görülürse uygulanmalı, gözlerden başka bir bölgede kullanılmamalıdır.

Uygulama, hekimin bildirdiği tedavi müddeti boyunca sürdürülmelidir. Damla kullanılırken ilk seferde damlatılamazsa tekrar denenmelidir.

Azarga Damlayı Kimler Kullanamaz?

 • Gebeler yahut hamilelik ihtimali bulunanlar hekim tavsiyesi olmadan bu damlayı kullanmamalıdır.
 • Azarga damla emzirme döneminde uygulanmamalıdır. Bu damlanın yapısındaki timolol maddesinin anne sütüne geçme olasılığı söz konusudur.
 • Azarga damla 18 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
 • Azarga damlanın ihtiva ettiği maddelerin birine aşırı duyarlılığı olanlar bu ilaçtan uzak durmalıdır.
 • Kalp atışının yavaş olması, kalp bloğunun, belirgin kalp yetmezliğinin, kardiyojenik şok yahut kalp ritim bozukluğunun varlığı durumunda Azarga damla tedavisine başlanmamalıdır.
 • Hiperkloremik asidoz hastalığı, (kanda aşırı asit olduğu) saptandıysa Azarga damla reçete edilmemelidir.
 • İleri derece böbrek yetmezliği hastaları bu ilacı kullanmaktan kaçınmalıdır.
 • Geçmişte kronik obstrüktif bronşit veya astım öyküsü bulunanlar ya da hâlihazırda bahsi geçen hastalıklardan birini yaşayanlar Azarga damla kullanımından sakınmalıdır. Bu, farklı solunum sorunları olanlar için de geçerlidir. (kronik obstrüktif bronşit; nefes alıp vermede zorlanmaya, uzun süreli öksürük problemine sebebiyet veren şiddetli akciğer rahatsızlığıdır.)
 • Şiddetli rinit (alerjik nezle), anormal bronş aktivitesi tespit edilen hastalar bu damla ile tedavi olmamalıdır.
 • Beta-blokerler grubundaki bir ilaca karşı hassasiyeti olanlar da Azarga damla almamalıdır.

Azarga Göz Damlasının Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AZARGA®’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, X’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Artmış alerjik semptomlar, yüz, kol ve bacaklar gibi bölgelerde ortaya çıkabilen ve yutma veya solunum güçlüğüne neden olabilecek hava yolunu engelleyebilecek deri altında şişme de dahil olmak üzere genel alerjik reaksiyonlar, kurdeşen, bölgesel veya genel döküntü, kaşıntı, ciddi ani hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon gelişirse, bunlar alerjik reaksiyon belirtileri olabilir (frekansı bilinmemektedir).

Etkileri ciddi olmadığı sürece AZARGA®’yı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişeleriniz varsa, doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz. AZARGA®’yı doktorunuzla konuşmadan önce kullanmayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

– Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AZARGA®’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Ancak bazı alerjik yan etkiler dışında ilacın kesilip acil müdahale gerektirdiği durumlar mevcut ise:

-Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

Yaygın Görülen Yan Etkiler:

Gözdeki yan etkiler: Bulanık görme, gözde ağrı, gözde tahriş belirtileri (yanma, batma, kaşınma, gözde sulanma, kızarıklık)

Genel yan etkiler: tat bozuklukları

Yaygın Olmayan Yan Etkiler:

Gözdeki Yan Etkiler: Korneanın erozyonu (göz küresinin ön katmanının hasar görmesi), göz içinde iltihaplanma, ışığa duyarlılık, gözlerde anormal his, gözde akıntı, kuru göz, gözlerde yorgunluk, göz kapağının kabuklanması

Genel Yan Etkiler: Düşük kan basıncı, öksürük, uykusuzluk (insomni)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler:

Gözdeki Yan Etkiler: Görme bozukluğu, optik sinir hasarı, gözde basınç artışı, göz yüzeyinde birikim, korneal bozukluk, azalmış göz duyarlılığı, konjunktiva iltihabı veya enfeksiyonu, anormal görme, çift görme veya görmede azalma, gözde pigmentasyon artışı, göz yüzeyinde büyüme, gözyaşı üretiminde artış, gözde şişme, ışığa duyarlılık, kirpik sayısında veya büyümesinde azalma, üst göz kapaklarının sarkması (gözün yarı kapalı kalması), göz kapağının ve göz kapağı bezlerinin iltihaplanması, korneada iltihaplanma ve görme bozukluklarına neden olabilecek filtrasyon cerrahisini takiben kan damarları içeren tabakanın retina altından ayrılması, korneal duyarlılığın azalması

Kalp ve dolaşım sistemi: Kalp atış hızı veya ritmindeki değişiklikler, yavaş kalp atış hızı, çarpıntı, kalp ritim bozukluğunun bir türü, göğüs ağrısı, azalmış kalp fonksiyonu, kalp krizi, kan basıncında artış, beyine kan akımının azalması, inme, ödem (sıvı birikimi), konjestif kalp yetmezliği (nefes darlığına neden olan kalp rahatsızlığı ve sıvı birikmesine bağlı ayak ve bacakların şişmesi), kol ve bacakların şişmesi, düşük kan basıncı, el ve ayak parmaklarında ve ara sıra vücudun diğer bölgelerinde renk değişikliği (Raynaud hastalığı), soğuk el ve ayaklar

Solunum: Akciğerlerde hava yolu tıkanıklığı (çoğunlukla daha önceden bir hastalığı olan hastalarda), nefes darlığı veya nefes almada zorlanma, soğuk algınlığı semptomları, göğüs tıkanıklığı, sinüs enfeksiyonu, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun kuruluğu, burun akıntısı, burun kanaması, astım, boğaz tahrişi

Sinir sistemi ve genel bozukluklar: Depresyon, kabus görme, hafıza kaybı, baş ağrısı, tedirginlik, sinirlilik, yorgunluk, titreme, anormal his, bayılma, baş dönmesi, uyuşukluk, genel veya şiddetli halsizlik, karıncalanma gibi alışılmadık duyumlar

Mide ve barsak sistemi: Bulantı, kusma, ishal, barsak gazı veya karın ağrısı, boğaz iltihabı, ağızda kuruluk hissi veya anormal his, hazımsızlık, mide ağrısı

Kan: Anormal karaciğer fonksiyon değerleri, kan klor seviyesinde artış veya bir kan testinde görüleceği gibi alyuvar sayısında azalma

Kulak: Çınlama, baş dönmesi veya sersemlik hissi

Deri: Döküntü, cilt kızarıklığı veya iltihabı, ciltte anormal his veya his azalması, saç dökülmesi, beyaz gümüş renkli görünüm (psöriyaziform döküntü) veya sedef hastalığının kötüleşmesi ile olan döküntü

Kas sistemi: Egzersiz kaynaklı olmayan genelleştirilmiş sırt, eklem veya kas ağrısı, kas spazmları, kol ve bacaklarda ağrı, kas güçsüzlüğü/yorgunluğu, myastenia gravis (kas bozukluğu) işaret ve semptomlarında artış

Böbrek: Bel ağrısı gibi böbrek ağrısı, sık idrara çıkma

Üreme sistemi: Cinsel işlev bozukluğu, libido azalması, erkekte cinsel zorluk

Metabolizma: Düşük kan şekeri seviyesi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya bu yan etkilerden herhangi biri ağırlaşırsa, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.