Ametik Damla Fiyatı ve Yan Etkileri Nelerdir?

Ametik Damla Ne İşe Yarar Ne İçin Nasıl Kullanılır

0

Ametik Damla Nedir?

Ametik damla mide bulantısını ve kusmayı önlemek amacıyla içilen bir ilaçtır. Ametik oral damla ağız yoluyla uygulanmaktadır. Kusma ve bulantı şikâyetlerini kontrol altına alır. Daha ziyade bağırsak enfeksiyonlarından kaynaklanan bu sorunların engellenmesinde etkilidir. Fiyatı:14,67 TL’dir.

Ametik Damla Ne İşe Yarar?

Ametik mide bulantısı ve kusmayı tetikleyen beyin sinyallerini durdurur. Bu problemlerin giderilmesini sağlar. Enfeksiyon, araç tutması, hamilelik, entoksikasyon, ilaçların yan etkisi, hepatit, migren, kolesistit gibi nedenlere bağlı kusmayı önler.

Ametik Damla Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Kullanım miktarı Kullanım sıklığı 13,6 – 45 kg arası Çocuklarda 1.0-2.0 ml (300-800) mg Ametik damla Günde 3 – 4 defa
 • Yetişkinler 2,5 ml (750-1000) mg Ametik damla Günde 3 – 4 defa
 • 13.6-45 kg arası çocuklarda, günde 3-4 kez 1.0-2.0 ml ( 300-800 mg ) Ametik damla kullanılabilir.

Hamilelikte Ametik Damla Kullanımı

Gebelik planlaması yapanlar veya gebelik döneminde olanlar Ametik damlayı hekim kontrolü olmadan kullanmamalıdır. Tedavi görmekte iken hamile kalanların bunu eczacıya veya hekime bildirmeleri; kullanıma devam edip edemeyeceklerine ilişkin bilgi almaları gerekir.

Emzirirken Ametik Damla Kullanımı

Ametik damlanın laktasyon döneminde anne sütüne karışıp karışmadığı bilinmemektedir. Onun için Ametik damla kullanan anneler mümkünse emzirmeye ara vermelidir. Doktor gerekli görmedikçe bu süreçte Ametik damla kullanılmamalıdır.

Ametik Damlanın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AMETİK DAMLA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AMETİK’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları : deride yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler
 • Sırtta yay gibi geriye doğru şiddetli kasılma olması (opistotonus)
 • Yüzde, ağızda, dilde, kollarda ve bacaklarda olağan dışı, kontrol edilemeyen hareketler
 • Deride kızarma, toplu iğne başı gibi kanamalar, morarmalar olması

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AMETİK’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 Çok yaygın

 • Uyuşukluk hissi

Yaygın

 • Hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü)
 • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Diyare
 • Kas krampları
 • Bulanık görme

Yaygın olmayan

 • Kan diskrazisleri (kan ile ilgili bir hastalık hali)
 • Konvülziyonlar (spazm ve seri kasılma hali )
 • Ekstrapiramidal semptomlar (hareket bozuklukları)
 • Karaciğer bozukluğu
 • Sarılık
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları ( deride yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler )
 • Koma
 • Çökkün ruh hali
 • Oryantasyon bozukluğu
 • Opistotonus ( sırtta yay gibi geriye doğru şiddetli kasılma olması )
 • Üriner retansiyon ( idrar kesenizde idrar birikmesi )
 • Ateş

Bilinmiyor

 • Solunum güçlüğü

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.